Nilai murni menjayakan wawasan
Rukun Negara
Negara kita tanggungjawab kita
Malaysiaku Gemilang
Kibarkan Jalur Gemilang
Jati Diri Pengerak Wawasan
Bunga Raya
Budaya Penentu Pencapaian
Setia
Keranamu Malaysia
Gemilang Malaysia
Bersatu ke alaf baru